PErSONALHANDBOK

PERSONALHANDBOK

Personalhandboken ger vägledning och tydlighet och fungerar som en uppslagsbok för alla våra medarbetare. Här framgår tydligt vår personalpolitik, arbetssätt och rutiner. Den är ett levande dokument som ett komplement till gällande lagar, avtal och regler.

VÅRA KUNDLÖFTEN