Säkerhetsglas

När skall man använda säkerhetsglas och vilka typer finns det? I Boverkets byggregler står det att glas som är oskyddade och så placerade att personer riskerar att komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Vad betyder då detta? Jo i dagens samhälle bygger vi gärna med glas, och det skall vi fortsätta med, vi skall bara se till att det uppstår minimalt med personskador i samband med glasen. När ett glas monterats från golv till tak, finns det risk att man går in i glaset i ren olyckshändelse. Vid dessa tillfällen ska säkerhetsglas användas.
Vid glasräckelösningar ska glaset också vara säkerhetsglas, detta är särskilt viktigt om hemmet eller byggnaden har olika våningar där fallrisk förekommer och glaset riskerar att spricka. Det går aldrig att skydda sig helt mot olyckshändelser men med rätt glaslösning kan personskador förhindras! På bilden nedan kan ni se vilka glas som måste vara säkerhetsglas, de rödfärgade glasen måste ha ett skydd mot skärskador och de gula glasen måste ha ett skydd mot både skärskador och fallrisk. De gröna glasen finns det inget krav på. Kontakta oss så är du säker på att få rätt glas.
Ryds Glas Glasindelning Smarta Glas

Härdat glas

Härdade glas får sin styrka genom att det först värms upp till 650 grader, så det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Detta gör att glaset blir ca 4 gånger starkare än ett vanligt glas. Det är ett bra alternativ när glaset skall klara laster från tunga, ej vassa föremål. Härdat glas tål värme mycket bättre än ett vanligt glas. Glaset fungerar väl till bastuglas och stora fönster mot soligt söder. Härdat glas tål tunga laster och klarar därför tunga persienner på insidan. Om glaset utsätts för hårda slag med vasst föremål eller om den känsliga glaskanten utsätts för hårt slag granulerar glaset till småbitar som minskar risken för skärskador.

Energiglas

Att förse fönster med energiglas kan hjälpa dig sänka dina värmekostnader avsevärt. Energiglaset ser till att värmen stannar inomhus och inte försvinner ut igen. Energiglas är ett fönsterglas försett med en osynlig och ytterst tunn beläggning som släpper in solvärme men förhindrar att rumsvärmen försvinner ut. Du kommer att märka avsevärda besparingar när det gäller dina energikostnader. Dessutom får du ett trevligare hus med energisparande glas i dina fönster. Rumstemperaturen stiger, utan att du behöver vrida upp värmen. När temperaturen stiger, slipper du problem med kondens på insidan av dina fönster. Jämfört med konventionella 2-luft isolerglas minskar värmeenergiförlusten till mindre än hälften.

Läs mer om energiglas >>

Solenergi är kortvågig energi, medan uppvärmning och värme från radiatorer och den mänskliga kroppen utgörs av långvågig energi. Energiglas förses med en beläggning men precis som vanliga fönsterglas släpper även energiglasen in solens ljus och energi i rummet. Samtidigt speglar det belagda energiglaset den långvågiga värmeenergin tillbaka in i rummet, vilket gör att ytterst lite värmeenergi försvinner ut genom fönstret.

Energiglas är uppbyggda med ett tunt metallskikt, vid tillverkning tillämpas i huvudsak två olika beläggningsmetoder:

  • Hard coating – är en hårdare beläggning som fästs samman med fönsterglaset i samband med tillverkningen och när glaset fortfarande är flytande.
  • Soft coating – är en mjukare form av beläggning som påförs som en efterbehandling av glaset.

Kontakta oss

Behöver du expertråd? Har du trasiga fönster och behöver reparation? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med fönsterlösningar samt offert.

Välj din närmaste verkstad (obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Ditt meddelande

Lamellglas

Lamellglas är 2 st vanliga glas som laminerats samman med en plastfolie emellan. Sandwichpaketet värms upp tillräckligt för att folien ska häfta fast vid glaset. Därefter sätts det i en stor press (autoklav) där folien under högt tryck och temperatur smälts samman med glaset till en glasklar säkerhetsruta. Det är plasfolien som gör att glaset blir segt och svårforcerat. När glaset går sönder sitter glassplittret fast i folien och håller ihop glaset som en skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. Laminerade glas skyddar desutom mot UV-strålning eftersom UV-tansmisionen endast är 2% jämfört med 50% på vanligt float glas.

Ryds Glas Smarta glas Inspirationslänk

Brandglas

När det gäller minuter och sekunder kan rätt brandglas vinna tid som kan visa sig ovärderligt utan det behöver synas. Glas som brandskydd och brandavskiljare ger stora fördelar för de som vistas i byggnaden. God genomsiktlighet bidrar till ökad säkerhet. Brandskyddande glas hindrar brandspridning och underlättar evakuering av människor. Vi har alla olika typer av brandglas för att kunna uppfylla just de krav som ni har fått.

Ryds Glas Eldslukare glasfasad

Läs mer om Klassificering av brandglas >>

Några viktiga symboler för klassificering av brandglas:

E betyder integritet vilket är förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att förhindra passage av lågor eller heta gaser samt att förhindra uppkomsten av brand på den icke utsatta sidan.

EW betyder reduktion av värmestrålning vilket är Förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att upprätthålla egenskaperna för E samt också reducera värmestrålningen till en nivå under 15 kW/m2 på den och exponerade sidan.

EI betyder isolering vilket är Förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att upprätthålla egenskaperna för E samt också begränsa temperaturökningen på den o exponerade ytan till en nivå under 140 °C i genomsnitt över omgivningens temperatur och 180 °C över omgivningens temperatur i någon viss punkt.

Till dessa klassificeringar lägger man också till en tid hur länge det skall klara sin förmåga, dessa är 15, 30, 60, 90 och 120 minuter.

Varma glas

Varma glas är eluppvärmda glasrutor med ett elektriskt ledande skikt. Det innebär att glaset värms upp till önskad temperatur när man lägger på spänning. Glasen måste vara av typen isolerruta dvs. 2- eller 3-glas rutor där man vänder det elektriska skiktet mellan glasen. En fantastisk egenskap som man får med glaset är att det tar bort kallras och kondensproblem du kan även reducera antalet radiatorer i huset.

Tekniken med varma glas utvecklades först för dörrar till frysmontrar i livsmedelsbutiker. Kunderna skulle kunna se varorna och inte hindras av imma på glasdörrarna. Uppvärmda glas löste problemet med imma och frost på glas. Varma glas har blivit populära i kontorshus och offentliga byggnader med stora glaspartier.