Skip to main content

75 "VISSTE DU ATT" FRÅN VÅR HISTORIA

1

Visste du att Ryds Glas, eller Ryds Glasmästeri som det hette på den tiden, startade som en enskild firma i Sundsvall av Erik och Tyra Ryd 1947.

2

Visste du att kopplingen till Sundsvall är att Erik besökte staden många gånger under sin tidigare anställning, eftersom han bevakade glasningen av Sidsjöns Sinnessjukhus.

3

Visste du att när Erik startade Ryds Glas gjorde han det genom att köpa två glasmästerier.

4

Visste du att när hus byggdes under denna tid så var inte glaset insatt i fönsterbågarna utan man skickade dessa till glasmästare. På så sätt tog affärerna snabbt fart.

5

Visste du att under 50-talets början gick Ryds Glas från tre anställda till 25. 75 år senare är vi nära 600 medarbetare.

6

Visste du att Georg slutade sjuan samma år som Ryds Glas startade. Han började då arbeta på familjeföretaget som glasmästare.

7

Visste du att en stor del av Leifs glaskunskaper fick han vid broderns och pappans frukostfika klockan 8 på morgnarna.

8

Visste du att under 50-talet låg företaget i samma hus som familjen bodde. Man köpte ett hus som tidigare varit ångbageri. Huset låg vägg i vägg med kyrkan och nära skolan.

9

Visste du att under första delen av 50-talet var Ryds Glas ett traditionellt glasmästeri men de stora summorna kom från byggsidan.

10

Visste du att George blev skickad till Stockholm för att arbeta på Dahlfors & Söner. Företaget var bland de första med att byta bilglas.

11

Visste du att i och med Georges intresse för bilglas började man inom Ryds Glas att göra bilglasbyten. Man var först med detta i Sundsvall och affären tog fart på allvar 1957.

12

Visste du att Erik aldrig riktigt trodde på bilglasdelen.

13

Visste du att på 50-talet arbetade man mycket med mönstrade glas. Det kunde finnas mellan 50 – 100 olika råglasmönster att välja på till en ytterdörr. Alla dessa fanns i lager.

14

Visste du att under en period bedrev man en typ av rambutik i ena delen av lokalen. Här såldes även tavlor.

15

Visste du att på några år förlorade man en hel marknad när fönster till hus kunde komma helt färdigglasade.

16

Visste du att till en början levererades arbeten med cykel. Det tog ända till 1952 innan man investerade i en firmabil, en Volvo P60 som användes i många år framöver.

17

Visste du att huset som Glasmästeriet låg i, på Storgatan 33 i Sundsvall, finns fortfarande kvar och Leif åker gärna förbi där när han är i Sundsvall.

18

Visste du att under 50-talet arbetade man under primitiva förhållanden i glasmästeriet så på vintern fick Tyra Ryd bära skidbyxor på kontoret för att hålla värmen

19

Visste du att eftersom man förlorade marknaden med fönster till villor fick företaget börja med andra typer av produkter och bästsäljaren blev butiksglas till affärer.

20

Visste du att Leifs karriär på Ryds Glas började när han var ungefär 12 år. Han arbetade på lördagarna och fick lära sig det mesta om glasmästeriet och framför allt dess ekonomi.

21

Visste du att Leif började sin karriär direkt på kontoret och fick bland annat skriva arbetsorders. På loven arbetande han på kundmottagningen.

22

Visste du att 1961 gjorde man om bolaget till Ryds Glasmästeri AB. Bolaget gick från enskild firma till ett aktiebolag.

23

Visste du att efter ett tag blev Ryds Glas så känt att när Erik satte sig i en taxibil i Sundsvall behövde han inte uppge adressen utan han kunde bara säga ”kör mig hem, tack”.

24

Visste du att 1964 kom Leif tillbaka från sina studier och den 1 augusti samma år tecknades avtalet om att Leif och Georg tog över bolaget från Erik och Tyra.

25

Visste du att 1947 omsatte bolaget 167 273 kronor, när sönerna tog över omsatte Ryds Glas 1,2 miljoner kronor

26

Visste du att Erik Ryd tyckte att det var för mycket inköpsregleringar i Sverige så han samlade fem bolag från norrland och fem från syd i en inköpsgruppering.

27

Visste du att genom inköpsgrupperingen fick Ryd Glas möjlighet att köpa planglas (och bilglas) till bättre inköpspriser.

28

Visste du att under 60-talet var det fasader och kontorsfastigheter Ryds Glas riktade in sig på.

29

Visste du att Leif och Georg ville expandera men Erik förstod inte varför de skulle göra det. Han menade att de redan hade ”mat på bordet”.

30

Visste du att Leif och Georges första förvärv sedan de tog över blev en tuff konkurrent som de köpte upp för att sedan lägga ner.

31

Visste du att 1968 startade Leif och Georg en verkstad i Stockholm där de började med aluminium. Inspirationen kom från Amerikanska filmer.

32

Visste du att under 1960 gjorde företaget många spännande uppdrag till exempel SAS huvudkontor, Frösundavik, Eurostop och Råsunda med kontor.

33

Visste du att under 60-talet lanserade det engelska företaget Pilkington ”floatglas”. Det var ett helt nytt glas som var plant utan vågor.

34

Visste du att Pilkington ville lansera floatglas globalt och tog hjälp av Ryds Glas för att göra detta med hjälp av ett grossistföretag.

35

Visste du att innan floatglaset hade Ryds Glas 100-tals olika dimensioner av glas i lager. Pilkington gav oss möjlighet att välja 6 dimensioner att arbeta med och ha på lager, vilket blev mer effektivt.

36

Visste du att tack vare floatglaset och de sex dimensionerna slapp man lagerföra så mycket glas. Detta blev betydligt billigare för bolaget.

37

Visste du att 1969 byggdes en ny lokal så att glasen från Pilkington på 6×3 meter kunde lyftas och hanteras i lokalen.

38

Visste du att Georg ibland var lite galen och flyttade glas med gafflarna på en traktor. Ibland gick det bra och ibland inte. Lokalen i Sundsvall fick lyftanordningar för det nya systemet och lokalen fick byggas ut tre gånger.

39

Visste du att det var Georg, som stod för driften av verksamheten och Leif var Vd och skötte företagets ekonomi.

40

Visste du att under 1970-talet påbörjades en intensiv period med förvärv av glasmästerier, grossistföretag med isolerglas och aluminiumföretag.

41

Visste du att Leif fick vara med och utveckla de hjälpmedel som krävdes för att hantera de nya stora glasen från Pilkington.

42

Visste du att 1972 startades isolerglastillverkningen i nya fastigheter i Sundsvall genom ett köp av en produktion i Umeå som flyttades till Sundsvall.

43

Visste du att 1974 färdigställs huset i Sätra som består av glasmästeri, bilglas och isoler-
glasproduktion. Detta blir grunden för en satsning på leveranser av färdiga glaselement.

44

Visste du att Erik Ryds mantra var att bröderna, Leif och Georg, skulle fatta sina egna beslut men att de gärna fick diskutera besluten med honom.

45

Visste du att Erik tyvärr gick bort 15 juli 1973.

46

Visste du att Ryds Glas gick ihop med Höganäs AB.

47

Visste du att samarbetet mellan Ryds Glas, Pilkington och Höganäs AB innebar nya satsningar på Isolerglas. 1973 startades ytterligare en isolerglastillverkning i Piteå.

48

Visste du att 1974 så gör Ryds Glas sin dittills största affär någonsin med isolerglas och går ihop med Myresjöfönster, ägt av Skanska, och bildar Combiglas i Vetlanda.

49

Visste du att 1975 flyttade Leif med familj till Skåne. Boendet låg precis mitt emellan Malmö och Helsingborg, orter som blev Leifs arbetsplatser under många år.

50

Visste du att i och med Leif och hans familjs flytt, 1975, flyttas huvudkontoret till Helsingborg för att komma närmre Europa.

51

Visste du att i Skåne köptes tre olika glasmästerier som slogs samman till ett.

52

Visste du att 1976 förvärvar Leif och Georg tillbaka den del av bolaget som Höganäs AB ägt.

53

Visste du att för att minska dörrar och fönsters underhåll sattes beklädnad av aluminium på dem. Detta var ett initiativ från en medarbetare som senare blev en ny produkt 1980.

54

Visste du att tack var den nya produkten fick vi uppdrag att renovera miljonprogrammet. Ett uppdrag som gav mycket arbete.

55

Visste du att vi fick visa upp den nya produkten på Elmia-mässan 1980, något som fick stor uppmärksamhet. Många såg det som en räddning i underhållsbudgeten.

56

Visste du att vi fick i uppdrag att ta fram en ny produkt inom balkonginglasning i ett byggprojekt i Karlstad. Vi fick en beställning på en miljon kronor till ett bostadsbolag innan produkten ens var klar.

57

Visste du att samma år förvärvades ett bolag som jobbade med balkonginglasningssystem. Ryds Glas började därmed att producera aluminium till fönster och balkonginglasningar.

58

Visste du att i mitten av 80-talet gick företaget in i fasadtillverkning i stor skala.

59

Visste du att Georgs stora hobby var trav och innan jobbet klockan 7 var han ofta uppe och körde hästen.

60

Visste du att 1987 drog sig Georg tillbaka från företaget och Leif tog därmed över ägandet. Georg fanns dock kvar som konsult.

61

Visste du att under 90-talet slutade man med isolerglas och Pilkington köpte upp all produktion.

62

Visste du att under 2000-talet början såldes bolagen som producerat aluminium till SAPA och vi började i stället köpa färdiga produkter.

63

Visste du att 2008 började företagets namn diskuteras. Tidigare hade förvärvade bolag kvar sina namn, men det började bli svårt i marknadsföringen. Det bestämdes att samtliga bolag skulle heta Ryds Glas.

64

Visste du att Lars, Laj Reklambyrå, fick äran att ta fram loggan och medarbetarna fick rösta mellan de olika alternativen som togs fram.

65

Visste du att 2012 började bilglasdelen att succesivt säljas av.

66

Visste du att Ryds Bilglas säljs till Inter IKEA, Samglas och Nordic Capital.

67

Visste du att familjen Ryd fortfarande äger en liten del av Ryds Bilglas som numer ingår i Cary Group.

68

Visste du att en ny affärsplan lanseras med fokus på att växa och utveckla planglas.

69

Visste du att med start 2010 påbörjas en väldigt intensiv förvärvsperiod och Ryds Glas etablerade sig bland annat i Borås och Växjö.

.

70

Visste du att 2017 gör bolaget ett helt nytt upplägg för inköp av glas, där Osby Glas blir ensam leverantör.

71

Visste du att 2018 behöver ledningen förstärkning och Roger Persson, nuvarande VD, blir driftansvarig.

72

Visste du att en kort stund efter Rogers inträde i Ryds Glas blir han VD och intensifierar förvärven. 2018 förvärvas 13 bolag, 2019 blir det nio bolag.

73

Visste du att i början av 2020-talet lanseras en affärsplan som heter FRAMÅT & UPPÅT och innebär att vi ska växa organiskt samt genom att förvärva glasmästerier på strategiska orter.

74

Visste du att Ryds Glas under 2020 gick med i Färdplan 2045 vilket innebär att företaget ska halvera sina utsläpp av koldioxid till 2030 och ha netto nollutsläpp 2045.

75

Visste du att 2022 lanserades SKAVANK – glas för bra för att slängas, ett återbruksprojekt där vi tar vara på glas med skavanker för att använda det i nya projekt.