VI VILL SKAPA EN GRÖNARE UTSIKT!

Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för världen och människorna runt omkring oss. Samtidigt har vi alla ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Ryds Glas har gått med i Färdplan 2045 och därmed lovat att till 2030 halvera vårt utsläpp av växthusgaser. Och vi ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045. För att lyckas med våra mål måste vi tillsammans hjälpas åt!
Och egentligen är det rätt enkelt – hållbarhet handlar om att bygga istället för att riva!

Vill du veta mer om vad vi gör för att skapa grönare utsikter hör av dig till vår Hållbarhetschef:
Sebastian Wigström
sebastian.wigstrom@rydsglas.se

FOSSILFRIA DRIVMEDEL

VI KÖR FÖR EN GRÖNARE VÄRLD!

En stor del av vårt koldioxidutsläpp kommer från våra rullande glasmästerier. Därför tar vi nu ett stort kliv och rullar mot en grönare framtid genom att successivt byta ut alla våra service- bilar, till fossilfria glasmästerier på hjul.Under 2022 kommer cirka 70 av våra 260 servicebilar att bytas ut och börja rulla på el, vilket ger en besparing på 105 000 liter diesel per år.  2025 ska alla våra rullande glas-mästerier vara fossilfria.

Det innebär att vi minskar vårt CO2-utsläpp med 910 ton.

GRÖNARE GLAS

SMARTARE & MER HÅLLBAR TILLVERKNING!

Glas är ett fantastiskt material. Det är vackert, mångsidigt och miljövänligt. Glas avger inga kemiska ämnen, angrips inte av luftföroreningar och är helt och hållet återvinningsbart. Men när glas tillverkas går det åt extremt mycket energi. Genom att investera och vara delaktig i konverteringen till fossilfria glasfabriker kommer vi redan till 2023 minska vårt CO2-avtryck med 33% kopplat till vår glastillverkning. Men vi nöjer oss inte där! Vår ambition är att skapa en helt cirkulär process där allt glas vi “slänger” blir till nytt glas.

MAXIMERA DET CIRKULÄRA

VI TROR PÅ ÅTERVUNNEN ALUMINIUM

Vi tror på en cirkulär värld; där vi hela tiden försöker återvinna och återanvända allt material istället för att slänga och producera nytt. Många av våra produkter har profiler i aluminium; skjutdörrar, kontorsväggar, glasfasader etc. Att producera ny aluminium har åtta gånger större miljöpåverkan än återvunnen – till 2025 är vår ambition att vi minst ska använda 75% återvunnen aluminium.

HÅLLBART & HÅLLBAR

VI FOGAR OSS MED NATUREN!

Varje år använder vi stora mängder fogmassa, fönsterkit, sättlim och andra kemiska produkter. Vi har högt ställda krav på de produkter våra glasmästare använder; dels ska det självklart ha en lång hållbarhet men de ska aldrig skada varken arbetsmiljön eller vår natur. Alla produkter är registrerade i vårt system ecoonline – där samtliga artiklar har en tydlig klimatdeklaration och tydligt visar våra högt uppsatta innehållskrav.

Vi har också tydliga rutiner så rätt mängd används och att inget går till spillo i onödan.

SAMVERKAN FÖR NOLL OLYCKOR I BYGGBRANSCHEN

RYDS GLAS – STOLT MEDLEM I HÅLL NOLLAN

Håll Nollan är en förening i samverkan med andra byggföretag för att uppnå visionen med noll olyckor i byggbranschen. Vi är stolta medlemmar då vi tycker att säkerheten på arbetsplatsen är otroligt viktig. Alla ska få lämna sin arbetsplats oskadda oavsett vad.

VÅRA KUNDLÖFTEN