SÅ ARBETAR VI FÖR ATT SKAPA BÄTTRE UTSIKTER!

Här kan du läsa om vad som händer i vårt bolag, allt från förvärv, framtidens glas till hur vi arbetar med vår arbetsmiljö. Alltid med fokus att skapa bättre utsikter. Trevlig läsning 💚

FOSSILFRIA GLASLEVERANSER

VI KÖR FÖR EN GRÖNARE VÄRLD!

För två år sedan gick vi med i Färdplan 2045. Ett initiativ som innebär att vi ska ha halverat vårt koldioxidavtryck till 2030 och uppnå netto nollutsläpp till 2045. I arbetet genomför vi flera olika förändringar varav ett är att göra hela vår  fordonsflotta fossilfri. För att nå målet har vi beslutat att byta ut alla våra servicebilar till 100 procent elbilar senast 2026, och redan 2022 ska 70 bilar ersättas med elbilar.

 

Nyfiken på att läsa mer?

TRYGGHET I FOKUS

EN ARBETSPLATS MED FOKUS PÅ ARBETSMILJÖN

För att kunna erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra medarbetare är Ryds Glas med i Håll Nollan – ett initiativ som samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Hos oss är det en självklarhet att säkerheten alltid ska komma först och som medlem i föreningen jobbar vi kontinuerligt med just detta.

 

Nyfiken på att läsa mer?

FRAMTIDSSPANING

SMARTA GLAS - GLASETS FRAMTID

Glas i bemärkelsen byggnadsmaterial har gått från att vara något man bara sätter i fönster till att vara ett fullvärdigt fasad- och konstruktionsmaterial. Och i framtiden kommer vi se fler exempel på glas med flera funktioner – inte minst integrerat med elektronik. Det menar Jörgen Häll, kvalitetsansvarig hos oss på Ryds Glas.

 

Nyfiken på att läsa mer?

KOMPETENSSÄKRING

JÄMSTÄLLDHET SKA SÄKRA GLASMÄSTARENS FRAMTID

De långsiktiga fördelarna för miljön och de många möjligheterna det finns som byggmaterial har gett glaset ett välförtjänt uppsving. Samtidigt råder ett stort rekryteringsbehov. Malin Johansson, personalchef hos oss, belyser vikten av att säkra framtidens kompetens inom glasbranschen.

 

Nyfiken på att läsa mer?

RISK- OCH SKADEBEDÖMNING

HÖG KVALITET- OCH SÄKERHETSKONTROLL - FÖR VÅR OCH KUNDENS SKULL

Oavsett var kunden befinner sig när den ska anmäla en glasskada så utgår vi alltid utifrån en konkret utformad genomförandebeskrivning som redogör för hur uppdraget är tänkt att utföras. Glasmästarens uppskattade arbetssätt kan sammanställas i elva steg och innebär en trygghet för kunden som får ett slutresultat av hög kvalitet.

 

Nyfiken på att läsa mer?
VÅRA KUNDLÖFTEN