Skip to main content

SÅ ARBETAR VI FÖR ATT SKAPA BÄTTRE UTSIKTER!

Här kan du läsa om vad som händer i vårt bolag, allt från förvärv, framtidens glas till hur vi arbetar med vår arbetsmiljö. Alltid med fokus att skapa bättre utsikter. Trevlig läsning 💚

FOSSILFRIA GLASLEVERANSER

VI KÖR FÖR EN GRÖNARE VÄRLD!

För två år sedan gick vi med i Färdplan 2045. Ett initiativ som innebär att vi ska ha halverat vårt koldioxidavtryck till 2030 och uppnå netto nollutsläpp till 2045. I arbetet genomför vi flera olika förändringar varav ett är att göra hela vår  fordonsflotta fossilfri. För att nå målet har vi beslutat att byta ut alla våra servicebilar till 100 procent elbilar senast 2026, och redan 2022 ska 70 bilar ersättas med elbilar.

 

Nyfiken på att läsa mer?

TRYGGHET I FOKUS

EN ARBETSPLATS MED FOKUS PÅ ARBETSMILJÖN

För att kunna erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra medarbetare är Ryds Glas med i Håll Nollan – ett initiativ som samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Hos oss är det en självklarhet att säkerheten alltid ska komma först och som medlem i föreningen jobbar vi kontinuerligt med just detta.

 

Nyfiken på att läsa mer?

RISK- OCH SKADEBEDÖMNING

HÖG KVALITET- OCH SÄKERHETSKONTROLL - FÖR VÅR OCH KUNDENS SKULL

Oavsett var kunden befinner sig när den ska anmäla en glasskada så utgår vi alltid utifrån en konkret utformad genomförandebeskrivning som redogör för hur uppdraget är tänkt att utföras. Glasmästarens uppskattade arbetssätt kan sammanställas i elva steg och innebär en trygghet för kunden som får ett slutresultat av hög kvalitet.

 

Nyfiken på att läsa mer?

KLIMATDEKLARATION PÅ SAMTLIGA PRODUKTER

VI FÖRENKLAR VÅRA KUNDERS KLIMATDEKLARATIONER

Sedan årsskiftet gäller de nya kraven på att alla nya byggnader som kräver bygglov ska kunna redovisa sin klimatpåverkan. Det görs genom klimatdeklarationer där EPD:er lämnas in för alla produkter som används i bygget. Vi ser kravet som något positivt – både för miljön och konkurrensmässigt, eftersom kravet gör arbetet lika för alla samtidigt som det blir enklare att redovisa hela byggnaders klimatpåverkan.

Nyfiken på att läsa mer?

KOMPETENSSÄKRING

EN BRANSCH FÖR ALLA - SÅ SKA VI FÅ FLER KVINNOR TILL GLASBRANSCHEN

Att jobba som glasmästare är ett varierande, spännande och givande yrke och för den som funderar på att testa glasbranschen är möjligheterna många. Just nu skriker företagen efter nya medarbetare och hos oss på Ryds Glas är ett av de prioriterade områdena att få in fler kvinnor i branschen. För trots att glasmästare är ett yrke som passar kvinnor lika bra som män är det fortfarande väldigt få som är kvinnor. Det är något som vi vill ändra på.

Nyfiken på att läsa mer?

FRAMTIDSSPANING

SMARTA GLAS - GLASETS FRAMTID

Glas i bemärkelsen byggnadsmaterial har gått från att vara något man bara sätter i fönster till att vara ett fullvärdigt fasad- och konstruktionsmaterial. Och i framtiden kommer vi se fler exempel på glas med flera funktioner – inte minst integrerat med elektronik. Det menar Jörgen Häll, kvalitetsansvarig hos oss på Ryds Glas.

Nyfiken på att läsa mer?

KOMPETENSSÄKRING

JÄMSTÄLLDHET SKA SÄKRA GLASMÄSTARENS FRAMTID

De långsiktiga fördelarna för miljön och de många möjligheterna det finns som byggmaterial har gett glaset ett välförtjänt uppsving. Samtidigt råder ett stort rekryteringsbehov. Malin Johansson, personalchef hos oss, belyser vikten av att säkra framtidens kompetens inom glasbranschen.

Nyfiken på att läsa mer?
VÅRA KUNDLÖFTEN