SKAVANK - GLAS FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för vår omvärld och människorna i den. Därför har vi antagit löftet i Färdplan 2045 som innebär att vi till 2030 ska halvera vårt utsläpp av växthusgaser. Och vi ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. För att lyckas nå våra mål måste vi göra olika typer av hållbarhetsinsatser. Glas i sig är ett fantastiskt material då det inte avger några kemiska ämnen. Det angrips inte av luftföroreningar och är helt och hållet återvinningsbart. Men att tillverka nytt glas är extremt energikrävande och enkelt räknat släpps det ut 1,5 kg CO2 per kg glas när det nytillverkas. Om vi kan minska andelen glas som slängs behöver det inte produceras lika mycket. Och så föddes idén till SKAVANK.

FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

GLAS SOM KAN ÅTERANVÄNDAS I SIN URSPRUNGLIGA FORM

Inom glas- och byggbranschen slängs flera ton glas varje år trots att glaset egentligen är alldeles för bra för att kastas. I många fall rör det sig om avskär från produktionen eller glas som fått en mindre skönhetsfläck. Glaset krossas och återvinns till exempel till isolering eller dricksglas. Att glaset återvinns är bra men det är samtidigt helt onödigt att kasta fullt fungerande glas som kan användas igen i sin ursprungliga form.

FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

EN SLUTPRODUKT LIKA VACKER SOM HÅLLBAR

Glaset som används till SKAVANK kan vara ett avskär, en felbeställning, ha en missfärgning eller en liten repa. Trots det betyder det inte att skönhetsfläcken behöver synas på slutprodukten. Upptäcks en repa vid tillverkningen slängs hela glasskivan trots att repan kanske är i hörnet. Det betyder att stora delar av glaset inte ens kommer att ha någon skavank.

Alla produkter som säljs med glas från SKAVANK håller samma kvalitet och säkerhet som våra övriga produkter. Och självklart gäller samma garanti. Med Skavankglas får du alltså ett lika bra glas som om du skulle köpt ett nytt.

22 METER GLASRÄCKE MED SKAVANKGLAS

LANSERING TILL H22

De första som satsar på glas från SKAVANK är Whilborgs Fastigheter. I Oceanhamnen i Helsingborg ligger kontorshuset Prisma. Fastigheten är klassificerad enligt Miljöbyggnad guld och har solpaneler på taket. Inför stadsmässan H22 beställde Whilborgs ett glasräcke utanför huset, ett glasräcke med fokus på cirkuläritet. Vid mässans invigning, den 30 maj 2022, går alltså det första projektet med glas från SKAVANK att se.

Tack vare att Whilborgs väljer att bygga glasräcket med 100 procent glas från SKAVANK minskas koldioxidavtrycket med 730 kg, jämfört med om räcket skulle byggts med nytt glas.

EVENT - STARTSKOTTET FÖR SKAVANK

VÄLKOMMEN TILL EN HÅLLBAR KVÄLL

Välkommen att lyssna på hur SKAVANK såg dagens ljus när vi byggde ett glasräcke med återbrukat glas till Prismahuset, som Whilborgs Fastigheter byggt.

När: 30 maj klockan 17:00
Var: Hetch, 48 Redaregatan, 252 36 Helsingborg

Anmälan: SKAVANK – glas för bra för att slängas! Biljetter, mån, 30 maj 2022 vid 17:00 | Eventbrite

Vill du veta mer om SKAVANK eller vill du själv bli en glasräddare i ditt nästa projekt, hör av dig till vår Hållbarhetschef:
Sebastian Wigström
sebastian.wigstrom@rydsglas.se

VÅRA KUNDLÖFTEN