Skip to main content

SKAVANK - GLAS FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för vår omvärld och människorna i den. Därför har vi antagit löftet i Färdplan 2045 som innebär att vi till 2030 ska halvera vårt utsläpp av växthusgaser. Och vi ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. För att lyckas nå våra mål måste vi göra olika typer av hållbarhetsinsatser. Glas i sig är ett fantastiskt material då det inte avger några kemiska ämnen. Det angrips inte av luftföroreningar och är helt och hållet återvinningsbart. Men att tillverka nytt glas på jungfrumaterial är extremt energikrävande och enkelt räknat släpps det ut 1,5 kg CO2 per kg glas när det nytillverkas. Om vi kan minska andelen glas som slängs och dessutom öka andelen glaskross i nyproduktion kan vi sänka CO2-utsläppet rejält. Och så föddes idén till SKAVANK™. Glas för bra för att slängas. Cirkularitet när den är som vackrast.

Idén är enkel; glas ska återanvändas eller återvinnas och bli nytt glas, istället för att bli deponi och schaktmassor.
Skavank logga

FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

GLAS SOM KAN ÅTERANVÄNDAS I SIN URSPRUNGLIGA FORM

Inom glas- och byggbranschen slängs flera ton glas varje år trots att glaset egentligen är alldeles för bra för att kasseras. I många fall rör det sig om avskär från produktionen eller glas som fått en mindre skönhetsfläck. Glaset krossas och blir i bästa fall isolering eller dricksglas, oftast blir det schaktmassor eller deponi. Vi tycker att det är onödigt att kasta fullt fungerande glas som kan användas igen i sin ursprungliga form.

FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

FRÅN AVFALL TILL RESURS

SKAVANK handlar lika mycket om att återvinna – det vill säga att inget glas oavsett skick ska kasseras i onödan. Historiskt har allt vårt kasserade glas i bästa fall blivit isolering eller dricksglas, men oftast schaktmassor eller deponi. Om vi istället använder vårt kasserade glas vid nytillverkning kan vi minska CO2-utsläppet med upp till 50% än vid traditionell produktion. Det är egentligen ganska enkelt; om vi använder glasskross i de stora bruken istället för att använda sand – minskar energiåtgången avsevärt och därmed har en fin inverkan på koldioxidutsläppen. Genom att använda detta glas kan man sänka klimatavtrycket för en hel byggnad – vilket kan leda till att man lättare uppnår miljöcertifiering. Exempelvis Miljöbyggnad och BREEAM.

FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

EN SLUTPRODUKT LIKA VACKER SOM HÅLLBAR

Glaset som används till SKAVANK kan vara “grönt glas” tillverkat på återvunnet glas – men det kan också återanvänt glas; ett avskär, en felbeställning, en missfärgning eller en liten repa. Trots det betyder det inte att skönhetsfläcken behöver synas på slutprodukten. Upptäcks en repa vid tillverkningen slängs hela glasskivan trots att repan kanske är i hörnet. Det betyder att stora delar av glaset inte ens kommer att ha någon skavank.

Alla produkter som säljs med glas från SKAVANK håller samma kvalitet och säkerhet som våra övriga produkter. Och självklart gäller samma garanti. Med Skavankglas får du alltså ett lika bra glas som om du skulle köpt ett nytt.

22 METER GLASRÄCKE MED SKAVANKGLAS

LANSERING TILL H22

De första som satsar på glas från SKAVANK är Wihlborgs Fastigheter. I Oceanhamnen i Helsingborg ligger kontorshuset Prisma. Fastigheten är klassificerad enligt Miljöbyggnad guld och har solpaneler på taket. Inför stadsmässan H22 beställde Wihlborgs ett glasräcke utanför huset, ett glasräcke med fokus på cirkuläritet. Vid mässans invigning, den 30 maj 2022, går alltså det första projektet med glas från SKAVANK att se.

Tack vare att Wihlborgs väljer att bygga glasräcket med 100 procent glas från SKAVANK minskas koldioxidavtrycket med 730 kg, jämfört med om räcket skulle byggts med nytt glas.

VARMA PLATSER - ETT SAMARBETE MED SWECO

300 KG MINSKADE CO2-UTSLÄPP MED GLASRÄCKEN FRÅN SKAVANK

Varma platser är det andra projektet inom SKAVANK. Bakom initiativet Varma platser står Sweco Architects i samverkan med Öresundskraft, Wihlborgs och Vestre. Vi på Ryds Glas anlitades för att skapa ett specialdesignat vindskydd. Glasräcket som monterats är 100 % återbruk, vilket minskar koldioxidutsläppen med 300 kilo jämfört med ett glasräcke tillverkat med helt nytt glas.

Glaset till räcket är 15 år gammalt och kommer från Osby Glas gamla fabrik i Osby.

LÄPPSTIFTET – DEMONTERING OCH ÅTERMONTERING

4500 KG MINSKADE CO2-UTSLÄPP NÄR LÄPPSTIFTET FÅR GLAS GENOM SKAVANK

Tredje initiativet inom SKAVANK är det pågående projektet med fastigheten Läppstiftet, även känt som Skanskahuset, i Göteborg. Vi har anlitats för att demontera befintliga kontorsglas på ett av våningsplanen för att sedan lagerföra dessa tills renoveringsprojektet i fastigheten är klar. Därefter kommer de 100m2 glaset som väger cirka 3000 kilo att återmonteras av våra glasmästare. Vi behöver även komplettera med 110m2 glas som vi återbrukar från en annan fastighet. Detta glas bearbetas till rätt dimensioner för Läppstiftet och sätts därefter på plats tillsammans med övrigt glas. Att återbruka glasen, i stället för att använda helt nyproducerat glas, besparar miljön cirka 4500 kilo koldioxid.

Foto: https://www.fotoakuten.se/

Vill du veta mer om SKAVANK eller vill du själv bli en glasräddare i ditt nästa projekt, hör av dig till vår Hållbarhetschef:
Sebastian Wigström
sebastian.wigstrom@rydsglas.se

VÅRA KUNDLÖFTEN