Skip to main content

ROSENDALS TRÄDGÅRD 💚 SKAVANK

På kunglig mark på Djurgården ligger Rosendals Trädgård – en plats känd för sin biodynamiska odling, vackra miljö och matupplevelser från ”jord till bord”. Nu genomgår Rosendals Trädgård en omfattande utbyggnad och renovering där allt glas i de gamla växthusen ska bytas ut.

Med Ryds Glas Skavank kommer fem stora växthus att förses med återvunnet (grönt glas) eller återanvänt glas, något som kommer bespara projektet cirka
20 000 kg i CO2-utsläpp.
Och egentligen är det rätt enkelt – det handlar om att bygga istället för att riva!

(3D genererad bild på Rosendals trädgårdar på Djurgården i Stockholm av Jordens Arkitekter)

Vill du veta mer om SKAVANK och projektet för Rosendals Trädgård hör av dig till vår Hållbarhetschef:
Sebastian Wigström
sebastian.wigstrom@rydsglas.se

SKAVANK

GLAS FÖR BRA FÖR ATT SLÄNGAS

Glas i sig är ett fantastiskt material då det inte avger några kemiska ämnen. Det angrips inte av luftföroreningar och är helt och hållet återvinningsbart. Men att tillverka nytt glas på jungfrumaterial är extremt energikrävande och enkelt räknat släpps det ut 1,5 kg CO2 per kg glas när det nytillverkas. Om vi kan minska andelen glas som slängs och dessutom öka andelen glaskross i nyproduktion kan vi sänka CO2-utsläppet rejält. Och så föddes idén till SKAVANK™. Glas för bra för att slängas. Cirkularitet när den är som vackrast. Idén är enkel; glas ska återanvändas eller återvinnas och bli nytt glas, istället för att bli deponi och schaktmassor.

RENOVERINGEN

MED VARSAM HAND!

– Växthusen som är från förra seklet är i stort behov av renovering och nu när vi gör det är det viktigt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Att minimera svinn och cirkulera resurser är del av stiftelsens DNA, så samarbetet med Ryds Glas och deras Skavank passar oss perfekt. Vi tror på cirkulärt byggande och att återanvända så mycket material det bara går, säger Tin-Tin Jersild, vd för Stiftelsen Rosendals Trädgård.

HÖGA KRAV

HÅLLBARHET I MER ÄN BARA MATERIALEN

– Det här är en renovering där växthusen ska uppfylla höga krav gällande både hållbarhet, energieffektivitet, säkerhet och kulturarv. Hela projektet kontrolleras av stadsantikvarien. Vi renoverar stålstommarna samtidigt som vi förstärker konstruktionen och varsamt lägger in nya träprofiler. Mest spännande är användningen av återvunnet och återanvänt glas då mer än hälften av glaset kommer att komma från Skavank, berättar Sebastian Wigström, Varumärkes- och Hållbarhetschef på Ryds Glas.

MED NATUREN

ÄVEN MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

Det här är Ryds Glas största renovering med Skavank hittills och en utmaning är att renoveringen pågår parallellt med pågående verksamhet. Här får man gå varsamt fram då det är en välbesökt plats med mycket folk i rörelse. Utöver säkerheten har vi lagt ett stort fokus på att hållbarheten ska omfatta hela projektet. En annan viktig miljöaspekt är att renoveringen också kommer att minska energiförbrukning för Rosendals Trädgård eftersom vi monterar isoler- och energiglas, Projektet är ett tydligt exempel på hur företag och organisationer kan anpassa sig till en mer hållbar framtid med kreativt tänkande och väl valda material.

INVIGNING

I VÅR KLIPPER VI BANDEN

Renoveringen kommer att löpa över fem år och det första av fem växthus planeras vara klart i början av april. Egentligen skulle renoveringen kunna göras på kortare tid – men det är viktigt att inte störa besökare och att Rosendal kan hållas öppet som vanligt under högsäsong. Renoveringen av det första växthuset ska vara färdig i slutet av maj. Och det ska vi fira med dunder och brak 🚀

Följ oss på sociala medier så du inte missar datumet.
Om du är sugen på att delta när vi firar maila gärna oss

VÅRA KUNDLÖFTEN