Skip to main content

FÖNSTERBYTE

Här samlar vi våra bästa tips kring hur du bör ta hand om dina fönster och glas i bostaden för att få så lång livslängd som möjligt. Som med mycket annat så ju mer du tar hand om och underhåller dina fönster desto längre förlänger du fönsterna livslängd och behovet av ett fönsterbyte. Välskötta fönster gör ju också att ditt hem ser välkomnande ut. Men fönster är den del av fasaden som utsätts för störst påfrestning av väder och vind det är bra att se över dina fönster en gång per år. De fönster som exponeras för mycket fukt eller sol kräver mer underhåll än fönster som sitter väl skyddade. Fönster på söder- och västfasader är mest utsatta. Därför skiljer sig underhållningsbehovet åt mellan fönster på samma bostad. Generellt sett så kräver trä/aluminiumfönster mindre underhåll än träfönster. Trä/aluminium är därför ett självklart val för de som hellre vill ägna sin tid åt något annat än underhåll. Vi kommer gärna och besöker dig för att ge dig en fönsterinventering och skulle det behövas så hjälper vi dig förstås att byta dina fönster om tid och ork inte finns.

VANKAS DET FÖNSTERBYTE?

Fönsterna är en viktig del av husets fasad, helhetsintryck och inte minst isoleringsförmåga. Bor du i hus eller villa kommer du förmodligen behöva byta ut fönsterna någon gång då de slits med tiden. Byte av fönster är inte bara en investering i behagligt inomhusklimat – ett dragigt fönster med högt u-värde kan ge upphov till stora värmeförluster och höga energikostnader. Genom att byta ut dina gamla fönster kan du sänka dina uppvärmningskostnader.

TA REDA PÅ HUR MYCKET DU KAN SPARA PÅ ATT BYTA UT DINA GAMLA FÖNSTER.

Kontakta oss
Aluminium fönster i villa

HUR OFTA BEHÖVER MAN BYTA FÖNSTER?

Beroende på om du har träfönster, plastfönster eller aluminiumfönster kan fönsternas livslängd variera, men en fingervisning är att de flesta fönster behöver bytas ut efter ca 30 och 50 år. Sitter fönsterna i ett utsatt läge, där väder och vind ger extra hårt slitage på fönsterna kan livslängden förkortas avsevärt och du kan behöva byta ut fönsterna tidigare. Ibland kan det vara ett alternativ att renovera fönstret istället för att byta ut hela – ett sätt att värna om både miljön och plånboken.

Glasmästare monterar fönsterruta.

HUR LÅNG TID TAR ETT FÖNSTERBYTE?

En del av tidsåtgången för ett fönsterbyte som man glömmer att ta med i beräkningen handlar om att ta reda på vilket typ av fönster man vill byta till. Vill man ha träfönster, plastfönster eller aluminiumfönster? Ska de vara öppningsbara eller fasta? Vilket U-värde (isoleringsförmåga) bör man ha på fönstret? Valen är många och vi hjälper er gärna och guidar er genom processen!

Man kan även byta ett fönster för att få en egenskap från glaset. Till exempel om fasad i söder värmer upp ett rum för mycket på sommaren så kan man välja ett solskyddsglas. Eller om två byggnader står nära varandra behöver man eventuellt ett brandskyddsglas så att en brand inte sprider sig lika snabbt mellan byggnaderna.

När det gäller själva utförandet av fönsterbytet beror det på fönstertyp, storlek och fönstrets placering men våra fönstermontörer är vana och effektiva och i regel tar det inte mer än 4 timmar per fönster. Genom att ta hjälp av våra fönstermontörer kan du känna dig trygg med att fönsterbytet blir fackmannamässigt utfört och att slutresultatet håller hög kvalitet.

Smarta glas

VAD KOSTAR DET ATT BYTA FÖNSTER INKLUSIVE MONTERING?

Som mycket annat är det många faktorer som spelar in, däribland materialval, storlek, karmar och vilken typ av fastighet fönstret ska bytas på. Kontakta oss gärna för att få en offert på byte av fönster.

Kitta fönster

VAD INGÅR I ETT FÖNSTERBYTE

Som mycket annat är det många faktorer som spelar in, däribland materialval, storlek, karmar och vilken typ av fastighet fönstret ska bytas på. Kontakta oss gärna för att få en offert på byte av fönster.

VÅRA KUNDLÖFTEN