Skip to main content
RÅDGIVNING & INVENTERING

KUNDANPASSAD RÅDGIVNING OCH INVENTERING

Glas är möjligheternas material. Glasets viktigaste funktioner är och förblir att släppa in dagsljus och erbjuda kontakt med omvärlden. Men idag erbjuder glas så många varierande funktioner och uttryck att glasprodukter kan beskrivas som dynamiska.

Hur högt måste ett glasräcke vara för att ingen ska skada sig? Vad är det bästa energivärdet? Ska jag ha glas i bastun? Frågorna kan vara många när man ska bygga med glas. För att guida dig rätt i ditt glasprojekt erbjuder vi glasrådgivning. Vi har ett stort tekniskt kunnande om materialet men också om de regler och lagar som handlar om bland annat placeringen av glas i olika miljöer och personsäkerhetskrav. På alla våra glasmästerier runt om i Sverige arbetar mästare på glasets möjligheter, ta vara på det och nyttja vår kundanpassade rådgivning inför ditt projekt.

Välkommen att höra av dig för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

FRI INVENTERING

FÖNSTERINVENTERING

Boka in en fri inventering med någon av våra glasmästare innan du tar några beslut om dina fönster. Det vi kollar på är bland annat:

  • Glasets prestanda och ålder
  • U-värde
  • Personsäkerhet – har du rätt glas på rätt plats
  • Skicket på fönster och trädetaljer
  • Gångjärn, lås och beslag

Ofta behöver du inte byta ut hela fönstret för att förbättra inomhusklimatet. I många fall räcker det att bara byta ut glaset och låta kassetten vara kvar. Ta hjälp av oss för att få veta vad som är det bästa alternativet för dina fönster.

RÅDGIVNING INNAN BYGG

TA IN OSS TIDIGT I BYGGPROJEKTET

Låt vår expertis inom glas komma till användning tidigt i byggprocessen. Ju tidigare vi är med i planeringen desto mer kan vi påverka byggandet så att det är väl förberett när glaset ska komma på plats. Genom att rådgöra med oss innan dina slutgiltiga val vad gäller glas kan vi ta fram flera olika alternativ för din vision. Ofta kan vi erbjuda flera olika produktlösningar som gör det mer kostnadseffektivt för dig, eftersom det blir rätt från början.

SKÄRPTA REGLER I ARBETSPLATSENS UTFORMNING

GLASBESIKTNING I SKOLOR

Hur glas används i offentliga byggnader och bostäder är reglerat sedan länge. Men 2021 skärptes reglerna ytterligare när det gäller glas i skolor. Kraven har ökat när det kommer till användandet och placering av personsäkra glas. Numer ska glas i både dörrar och väggpartier vara av typen härdat eller laminerat om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 1,5 meter. Detta glas finns ofta på nyare skolor medan man kan behöva byta ut gammalt glas på äldre skolor.

Arbetsmiljöverkets nya regler innebär alltså att man måste byta ut osäkert och gammalt glas men detta kan göras successivt. En kostnadsfri besiktning av Ryds Glas ger en rapport med en förteckning över de glas i partier, fönster och dörrar som finnas idag och vilken status de har. Därefter ges förslag på eventuella åtgärder, om det skulle finnas behov av det.

VÅRA KUNDLÖFTEN