Skip to main content
Ryds Glas - en historia sedan 1947
75 år med Ryds Glas logga
75 minnen

VI ÄLSKAR GLAS – OCH DET HAR VI GJORT I 75 ÅR

1947 startades Ryds Glasmästeri av Erik och Tyra Ryd. En enskild firma i Sundsvall växte snart till en nationellt bolag, och idag är vi störst i hela landet med ett huvudkontor i Helsingborg och glasmästerier från Malmö i söder till Luleå i norr. Varje år monterar vi cirka 600 000 m2 glas, men det viktigaste är inte vår kapacitet utan vår kunskap. Med våra kunders förtroende kan vi skapa lösningar som förändrar vår vardag, förbättrar våra liv och förverkligar både små och stora drömmar.

För att lyckas hanterar vi varje litet uppdrag med största respekt. Vi håller tiden. Vi lyssnar. Vi städar efter oss. Vi är snabbt på plats när olyckan är framme. Små detaljer som har stor betydelse. När vi har våra kunder med oss finns det inga gränser för vad vi kan åstadkomma.

I 75 år har vi tillsammans skapat rum för stora tankar. Tak för nya perspektiv. Golv för nya framsteg.

Tillsammans är vi mästare på glasets möjligheter och vi är stolta över vårt hantverk.

FRÅN MALMÖ TILL LULEÅ

Ryds Glas har 60 olika glasmästerier och vi hjälper dig var du än befinner dig – från Malmö i söder till Luleå i norr. All vår personal är utbildad och alla våra glasmästerier är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade genom ISO 9001, ISO 14001 och AFS 45001. Det betyder att du alltid är i trygga händer när du anlitar oss.

VÅR VERKSAMHETSPOLICY
Ikon med hjärta i jordglob
RYDS GLAS ÅTAGANDE FÖR MILJÖN
1

VÅRA BILAR

När vi skaffar nya service- eller lånebilar ska den nya bilen ha lägre miljöpåverkan än den gamla, därför prioriterar vi bilar med låg bränsleförbrukning och/eller bilar som går på alternativa bränslen.
2

KEMIKALIER

Vi har en årlig översyn över de kemikalier som används, med syfte att hitta mer miljöanpassade alternativ.
3

FÖRBRUKNINGSVAROR

Att hushålla med naturresurser både energi och förbrukningsvaror är en naturlig del i vårt arbete. Finns miljöalternativ och de uppfyller våra kvalitetskrav, så väljer vi detta i första hand.
4

AVFALL

Vi strävar efter att minska de avfallsmängder som uppstår och det avfall som ändå uppstår källsorteras.
Kvalitet
RYDS GLAS ÅTAGANDE FÖR KVALITET
1

SERVICE

Våra kunder ska uppleva en god servicenivå, vilket vi uppnår genom ett trevligt bemötande och tillgänglighet.
2

KVALITETSKONTROLL

För att säkerställa kvaliten på vårt arbete, utför vi dokumenterade kvalitetskontroller på utfört arbete.
3

KOMPETENT PERSONAL

Vi ställer höga krav på personalens kompetens och arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling. Vi garanterar att inom organisationen finns det alltid personal som har kompetens att utföra den typ av arbete som kunden efterfrågar.
4

KRAV PÅ VÅR VERKSAMHET

Vi följer gällande miljöförfattningar samt andra relevanta intressentkrav som ställs på vår verksamhet. Vi är en lärande organisation som lär oss av de avvikelser som inträffar med målsättningen att förhindra att de inträffar igen.
VÅR ARBETSMILJÖPOLICY

MÅLSÄTTNING

Ryds Glas är ett familjeägt företag som erbjuder glasmästeritjänster över i stort sett hela landet. Det är vår målsättning att vi ska utföra glasmästeritjänster så att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete, vi ska göra det med omtanke om miljön och våra medarbetares arbetsmiljö.

TRYGG ARBETSPLATS

Vårt mål med arbetsmiljöarbetet är att våra medarbetare ska skyddas mot olyckor och ohälsa i sitt dagliga arbete. Vi vill att vår personal ska trivas och att våra arbetsplatser ska vara säkra samt att personalen ska använda relevant skyddsutrustning. Riskbedömningar ska genomföras och de risker som uppkommer ska elimineras så långt det är möjligt.

SAMRÅD OCH MEDVERKAN

Vi har rutiner för, och genomför, samråd med fastställd agenda för att följa upp och delge våra medarbetare information om arbetsmiljöarbetet. Vi ska följa gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet och vi har rutiner för att följa upp detta arbete. Vi arbetar på olika plan med att ständigt granska och förbättra verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt, t ex händelsenoteringar, riskbedömningar och skyddsronder.

RYDS GLAS STOLT MEDLEM I HÅLL NOLLAN   Läs mer
VÅR HISTORIA
SIFFROR VI ÄR STOLTA ÖVER

75

ÅRS ERFARENHET

600

ANSTÄLLDA

60

GLASMÄSTERIER
VÅRA KUNDLÖFTEN