Skip to main content

HUR STOR VAR RUTAN INNAN DEN KROSSADES?

Fyll i formuläret med ditt svar i fältet för meddelande. Närmst korrekt svar vinner ett restaurangbesök där du får äta och dricka gott till ett värde av 1000 kronor.
Tävlingen avslutas söndag den 23 oktober och vinnaren meddelas senast på onsdag den 26 oktober.


  E-mailTelefon

  PSST..

  Glasytor må vara vackra men behöver i vissa fall också vara säkra och trygga. Säkerhetsglas är glas som är till för att skydda valt område på ett säkert sätt. Boverkets byggregler slår fast att oskyddade glasytor som är placerade där människor rör sig måste ha glas som minimerar risken för skador. Det betyder att man kan minska personskadorna drastisk med säkerhetsglas om olyckan skulle vara framme.

  Ryds Glas reklam vid busskur

  SÄKERHETSGLAS MINSKAR RISKEN FÖR SKADA

  Ett härdat säkerhetsglas är fem gånger starkare än ett vanligt glas. Det splittras med rundade kanter om det går sönder, vilket minskar risken för att någon kommer till skada. Det finns även laminerat säkerhetsglas. Det är inte lika starkt som härdat glas, men sitter kvar i ramen och bildar inga farliga skärvor om de skulle krossas.

  SKYDDSGLAS FÖR UTSATTA PLATSER

  På platser där du behöver skydd mot inbrott, vandalism, rymning, beskjutning eller explosioner använder du skyddsglas. Skyddsglas kan bestå av laminerat glas eller en kombination av härdat och laminerat glas, och släpper in lika mycket dagsljus som vanligt fönsterglas.

  POLYKARBONAT FÖR EXTREMT UTSATTA PLATSER

  Polykarbonat är nästan 300 gr starkare än glas och är i det närmaste okrossbart. Detta används i extremt tuffa miljöer och på utsatta platser såsom: offentliga toaletter, idrottsanläggningar, fängelser och maskinskydd.