Skip to main content
RISK- OCH SKADEBEDÖMNING

HÖG KVALITET- OCH SÄKERHETSKONTROLL - FÖR VÅR EGEN OCH KUNDENS SKULL

Oavsett var kunden befinner sig när den ska anmäla en glasskada så utgår vi alltid utifrån en konkret utformad genomförandebeskrivning som redogör för hur uppdraget är tänkt att utföras. Glasmästarens uppskattade arbetssätt kan sammanställas i elva steg och innebär en trygghet för kunden som får ett slutresultat av hög kvalitet.

När en olycka inträffat hör de flesta av sig via mejl, men när det gäller akuta uppdrag går det att kontakta oss via vår jourtelefon. I mejlet framgår det vilken typ av skada som skett, på vilken adress och bilder på skadan.

– Vi är väldigt snabba med att kontakta kunden efter att vi fått in en anmälan. Vi meddelar då att vi tagit emot uppdraget och att det är under behandling, säger Sebastian Wigström, hållbarhetchef.

Därefter skapar vi en order och går igenom uppdraget, vad som behövs göras och hur akut det är, detta är avgörande för hur snabbt glasmästaren behöver vara på plats. Vid akuta ärenden är vi på plats senast två timmar efter anmälan.

– Vi kommer väldigt fort, inte minst om man har ett speciellt och brådskande problem. Många kunder har ett så kallat trygghetsavtal där vi utlovar god och snabb service när man anlitar oss för sina tjänster, säger Sebastian Wigström.

Risk- och skadebedömning

Den första åtgärden som görs när man kommit fram är en riskbedömning för att identifiera eventuella risker på platsen. Den andra är en skadebedömning som innebär att glasmästaren tittar efter andra typer av skador. Om andra skador upptäcks skickas en rapport till huvudbeställaren.

– Är det trasiga glaset på hög höjd eller hänger det konstigt? Vi gör en bedömning och rapporterar in. Gällande skadebedömningen kan det ibland finnas ett brytmärke då någon har försökt göra inbrott eller att det är något annat, förutom glasrutan som är sönder. Sådana situationer bedömer vi också och rapporterar alltid till kunden, säger han.

Glasmästaren gör en bedömning av glaset och undersöker om det räcker med att ersätta glaset eller om det behövs uppgraderas till ett säkerhetsglas, solskyddsglas eller energiglas. Uppgraderingar godkänns alltid av huvudbeställaren.

– Det kan till exempel handla om en äldre ruta som inte lever upp till moderna regelverk och bestämmelser. Om vi anser att rutan behöver uppgraderas så föreslår vi det, säger Sebastian, som poängterar att många uppdrag kan slutföras direkt på plats då glasmästarna ofta tillhandahåller rätt typ av glas i bilen.

När bedömningen är klar så väntar städning av glasmästaren som slutligen säkerställer att området där olyckan inträffat är säker att vistas i – allt för att minimera risken för personskador. Allt samlat glaskross går till återvinning.

En täckning

Om nytt glas måste beställas gör glasmästaren alltid en ”täckning”. Det betyder att man sätter upp ett provisoriskt glas för att undvika regn, blåst eller ett oönskat intrång. Sedan informeras verksamheten om att täckning och glasbeställning är gjord.

Så fort vi får ett ordererkännande från glasleverantören kontaktas verksamheten och tid bokas för slutmontering. På plats görs både en risk- och skadebedömning, för en andra gång. Täckningen plockas bort och glasmästaren slutmonterar glaset. Sedan följer en tredje risk- och skadebedömning.

– Så fort en glasmästare kommer ut till ett jobb, så måste dessa bedömningar göras, för att kunna gå vidare med ärendet. Det kan vara att de upptäcker något annat, som att någon har försökt att bryta sig in på en annan plats, säger Sebastian.

Digital slutbesiktning avslutar arbetet

Efter slutmontering görs alltid en egenkontroll utifrån en checklista. Glasmästaren kan inte avsluta arbetet förrän en digital slutbesiktning också är gjord. Allt för att garantera hög kvalitet och säkerhet.

– Här kollar man av om man har utfört arbetet rätt. Har man använt rätt infästning och skruvar samt rätt silikon. Sedan görs den digitala slutbesiktningen, glasmästarna signerar och arbetet blir registrerat. Först då kan vi avsluta arbetet.  När uppdraget är slutfört gör vi en avrapportering till huvudbeställaren, säger han.

Checklistan som vi använder oss av baseras på kundbehov och kundbeteende, den service som kunderna söker. Den gäller på samtliga av våra glasmästerier.

– I och med att vi gör på samma sätt och att vi följer en viss rutin, så innebär det även att vi kan mäta hur lång tid ett uppdrag tar. Då vi har den informationen kan vi också alstra ett effektivt arbetssätt, utifrån vår arbetsprocess, avslutar Sebastian.

VÅRA KUNDLÖFTEN