Skip to main content
KOMPETENSSÄKRING

JÄMSTÄLLDHET SKA SÄKRA GLASMÄSTARENS FRAMTID

De långsiktiga fördelarna för miljön och de många möjligheterna det finns som byggmaterial har gett glaset ett välförtjänt uppsving. Samtidigt råder ett stort rekryteringsbehov. Malin Johansson, personalchef hos oss, belyser vikten av att säkra framtidens kompetens inom glasbranschen.

– Glaset som byggmaterial har blivit väldigt populärt och fått en alltmer framträdande för både företag och på privatmarknaden. Samtidigt ser vi att många glasmästare börjar närma sig pensionsåldern, berättar Malin.

Det finns utmaningar kopplat till det här. Samtidigt som den svenska glasmarknaden blomstrar och jobbmöjligheterna för den som vill jobba med glas är ljusa så är det ett okänt område för många unga. Enligt Malin Johansson så behöver både statusen och kännedomen om glasyrket höjas.

– För att fler unga ska få upp ögonen för glasbranschen så kommer Ryds Glas framöver arbeta aktivt och föra en dialog i skolorna för att bidra till en ökad förståelse för glaset och de arbetsmöjligheter som finns i branschen, säger Malin. Hon betonar att företaget även kommer lägga ett stort fokus på att ta emot fler praktikanter och lärlingar framöver. Just nu har de även ett samarbete med Yrkeshögskolan för Glas- och metallingenjörsutbildningen.

Men för att klara kompetensförsörjningen framåt är mansdominansen inom branschen tvungen att brytas, menar Malin, som brinner extra mycket för att öka jämställdheten i glasbranschen och motivera fler kvinnor att söka sig till yrket.

– Om vi skulle lyckas att attrahera fler tjejer till branschen så skulle vi också klara av vår kompetensförsörjning framåt. För att attrahera fler tjejer till branschen så lyfter vi bland annat fram fler kvinnliga förebilder i vårt marknadsföringsmaterial. Det är viktigt för kvinnor att visa att möjligheten finns.

Enligt Malin Johansson har det skett en viss skiftning i branschen. Tidigare var de flesta glasmästerier drivna av familjen över flera generationer, dessa blir allt färre. Hon berättar att Ryds Glas, som enda aktör i Sverige nu försöker konsolidera marknaden genom förvärv.

Ryds Glas har gjort en hel del förvärv under årens lopp och växt till en ledande aktör inom glasområdet. Förvärven ligger helt i linje med företagets strategi, berättar Malin, som menar att bolaget kan fortsätta växa organiskt utan att tappa fokus från de värderingar företaget har.

–  För oss är det positivt att förvärva dessa företag. Dels får vi duktiga medarbetare som kan yrket och branschen, dels behöver vi anställa och ta ett större ansvar i kompetensförsörjningen och säkra den framåt.  Hantverksyrket ställer krav på både tekniska och produkttekniska kunskaper och vi söker glasmästare med egenskaper så som noggrannhet, känsla för service och samarbetsförmåga. Över lag så har vi en låg personalomsättning och många väljer att jobba kvar hos oss vilket vi är mycket glada över.

–  De glasmästare som vi får till oss har ett engagemang och en kunskap som är ovärderlig. Samtidigt ser vi att de kan komma att behöva mer kunskap än den dom har idag till följd av den tekniska utvecklingen. Rent konkret erbjuder vi både interna och externa utbildningar för att säkerställa kvaliteten på de jobb vi utför, säger Malin.

–  Vi har duktiga glasmästare, från Skellefteå i norr till Malmö i söder som alla är passionerade över att dela med sig av sin kunskap, hjälper och stöttar varandra. Men här kan vi bli ännu bättre. Som företag vinner vi på att fylla de interna kompetensluckorna och nyttja den befintliga kompetensen smart. Det skapar trygghet, utveckling och framgång, avslutar Malin.

Kvinnlig glasmästare i verkstaden
VÅRA KUNDLÖFTEN