Skip to main content
MILJÖDEKLARATION FÖR SAMTLIGA PRODUKTER

VI FÖRENKLAR VÅRA KUNDERS KLIMATDEKLARATIONER

Sedan årsskiftet gäller de nya kraven på att alla nya byggnader som kräver bygglov ska kunna redovisa sin klimatpåverkan. Det görs genom klimatdeklarationer där EPD:er lämnas in för alla produkter som används i bygget. Vi ser kravet som något positivt – både för miljön och konkurrensmässigt, eftersom kravet gör arbetet lika för alla samtidigt som det blir enklare att redovisa hela byggnaders klimatpåverkan.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av samhällets miljö- och klimatpåverkan och för att få påverkan att minskas vidtas flera åtgärder. Bland annat har det kommit ett nytt krav på redovisade klimatdeklarationer för nya byggnader.

– När vi väljer leverantörer tittar vi såklart på parametrar som pris, kvalitet och leveranssäkerhet men lägger också ett väldigt stort fokus på leverantörens hållbarhetsarbete. Alltifrån vilken el de använder till vilket bränsle transporterna utförs med. Här tittar vi också på leverantörenas EPD:er eftersom vi måste se till att produkternas klimatpåverkan redovisas, säger Jörgen Häll, kvalitetsansvarig.

Man putsar glasdörr

EPD:er är en tredjepartsverifierad klimatdeklaration som visar en produkts miljöpåverkan under sin livscykel, och genom att kräva klimatdeklarationer för varje produkt blir det lättare att redovisa hela byggnadens klimatpåverkan. Om ett företag inte har kommit igång med EPD:er går det också basera produktens klimatdeklaration på schablonvärden från Boverkets databas, men när dessa används blir värdena sämre.

– Eftersom värdena blir sämre när schablonvärden används är såklart EPD:er en viktig del att titta på. I vårt inköpsarbete väger EPD:er tungt och bland våra befintliga leverantörer jobbar vi stenhårt för att alla ska få fram det. Dels för att våra produkter ska få ett bättre värde men främst för att kunden ska få en så korrekt klimatdeklaration som möjligt, säger Jörgen Häll.

Att byggbranschen fått ett nytt skallkrav är något som Ryds Glas ser positivt på eftersom detta ger en tydlighet och enkelhet i hur arbetet ska utföras. När det finns ett krav som gäller för alla finns det inte längre några ursäkter till att hoppa över klimatdeklarationen. Samtidigt är det bra att man får högre värden med Boverkets schablonvärden eftersom det gör att leverantörerna snabbare kommer vilja ta fram sina EPD:er.

– Som kvalitetsansvarig tycker jag ofta det är bra när saker är lite svart eller vitt. Då vet man exakt vad som behöver göras. I det här fallet är ju kravet dessutom väldigt bra ur miljösynpunkt eftersom det blir lättare att redovisa hela byggnadens miljöpåverkan. Tidigare har miljöargumenten varit ganska mjuka, men nu när det är ett skallkrav får byggnaden inte tas i bruk utan att en klimatdeklaration lämnats in, säger Jörgen Häll och avslutar:

– För många är det här ett nytt arbetssätt men det är väldigt inspirerande eftersom vi vet att det kommer ge något. Nu när klimatdeklarationer är ett krav kommer det vara lättare för kunden att välja det mest klimatvänliga alternativet vilket i sin tur inspirerar till att erbjuda produkter med mindre klimatpåverkan. På så sätt bidrar vi, tillsammans med våra leverantörer, till ett bättre klimat.

VÅRA KUNDLÖFTEN