Skip to main content
FOSSILFRIA GLASLEVERANSER

VI KÖR FÖR EN GRÖNARE VÄRLD!

För två år sedan gick vi med i Färdplan 2045. Ett initiativ som innebär att vi ska ha halverat vårt koldioxidavtryck till 2030 och uppnå netto nollutsläpp till 2045. I arbetet genomför vi flera olika förändringar varav ett är att göra hela vår  fordonsflotta fossilfri. För att nå målet har vi beslutat att byta ut alla våra servicebilar till 100 procent elbilar senast 2026, och redan 2022 ska 70 bilar ersättas med elbilar.

– Vi har en fordonsflotta bestående av 250 servicebilar som utgör en stor del av vårt koldioxidavtryck. Dessa fungerar som ett rullande glasmästeri och är en viktig del i vår verksamhet. Därför ska det bli väldigt spännande att börja byta ut dieselbilarna till elbilar och se till så att alla våra transporter och leveranser blir fossilfria, säger Sebastian Wigström, hållbarhetschef på Ryds Glas.

Att byta ut hela fordonsflottan till elbilar är ett ambitiöst mål där flera faktorer spelar in. Bland annat måste bilarna klara tunga laster och ha en räckvidd som gör att transporterna går att utföra på ett bra sätt. Därför har vi gjort en utvärdering där bolaget under en längre tid testat tre elbilar för att se om bilarna uppfyller kraven.

– Efter att vi testat de tre elbilarna har vi kommit fram till att det inte kommer blir några problem med att konvertera serviceflottan till fossilfritt. Det känns såklart superbra eftersom bytet kommer ge en rejäl effekt på vårt koldioxidavtryck.

Redan idag kör vi på HVO100 som är en kemiskt framställd diesel som har betydligt lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel, men när hela flottan är utbytt kommer vi ha sänkt våra utsläpp med 100 procent. Det innebär en besparing på cirka 350 000 liter diesel per år och 910 ton minskade CO2-utsläpp.

Ryds Glas elbil som laddar

Fossilfritt i hela ledet

Vårt arbete med att erbjuda fossilfria transporter och leveranser kan delas upp i två delar där den ena delen står för bolagets egna transporter, och den andra för bolagets kunder.

– Förutom att våra koldioxidutsläpp minskas ger vår förändring även ett direkt värde för våra kunder. Vissa kunder gör vi flera tusen uppdrag för varje år och när våra leveranser börjar bli fossilfria kommer även deras siffror sjunka. Att våra transporter blir fossilfria kommer alltså även göra stor nytta längre fram i ledet, säger Sebastian.

Eftersom koldioxidavtrycket kommer från hela ledet har vi börjat kravställa att även leverantörer och samarbetspartners ska börja konvertera sina transporter och leveranser. Tack vare att dessa börjat konvertera till både gas och HVO100 har vi kunnat minska det CO2-avtrycket med 20 procent på två år.

Sist men inte minst klubbade vi i våras även igenom en ny tjänstebilspolicy, vilken säger att de anställda enbart kan välja elbilar eller laddhybrider. Det är ytterligare en åtgärd till att få bort det fossila.

– För mig som hållbarhetschef känns det väldigt bra att jobba på ett företag som verkligen tar ansvar och bidrar till att minska koldioxidutsläppen, och jag är stolt att vi som Sveriges största glasmästeri kan gå i bräschen för detta, avslutar Sebastian.

 

VÅRA KUNDLÖFTEN