Skip to main content
COVID-19

VI GÖR ALLT FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN

Som kund och samarbetspartner vill vi att ni ska veta att vi gör allt för att minska smittspridningen av Covid-19. Ryds Glas tjänster har en samhällsviktig funktion och vår ambition är att fortsätta utföra dessa tjänster. Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning.

Utöver detta har vi särskilda rutiner för ”riskbedömning” av arbetsplatsen där det i vissa fall krävs extra skyddsåtgärder såsom; overall, handskar, visir och munskydd. Allt för att säkerställa både våra anställdas-och kundernas säkerhet. Har ni frågor om hur vi hanterar Covid-19, kontakta  Malin Johansson, Personalchef.

VÅRA KUNDLÖFTEN