Skip to main content
TRYGGHET I FOKUS

EN ARBETSPLATS MED FOKUS PÅ ARBETSMILJÖN

För att kunna erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra medarbetare är Ryds Glas med i Håll Nollan – ett initiativ som samverkar för noll olyckor i byggbranschen. Hos oss är det en självklarhet att säkerheten alltid ska komma först och som medlem i föreningen jobbar vi kontinuerligt med just detta.

Vi har varit en del i Håll Nollan sedan 2019 – ett initiativ som blivit väl uppskattat både av personal och ledning. Tack vare vårt stora fokus på arbetsmiljön har vi varit förskonade från allvarligare olyckor.

– Vi valde att gå med i Håll Nollan för att stärka vårt fokus kring arbetsmiljöfrågor. En trygg och säker arbetsplats är en självklarhet för oss och medlemskapet ger möjlighet att utveckla processer, rutiner och tankar kring säkerhetsfrågor, säger Tim Hansson, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig.

Som medlem i Håll Nollan får Ryds Glas ta del av undersökningar, seminarier och möten som gör det möjligt att utbyta information från andra aktörer i byggbranschen. Det har lett till en ytterligare utveckling av vårt säkerhetsarbete.

– Vi följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och jobbar med allt från riskbedömningar, skyddsronder och arbetsmiljöplaner bland mycket annat, men framför allt driver vi ett projekt för att ytterligare stärka förståelsen och vikten av att tänka på sin och kollegornas arbetsmiljö.

Projektet som vi driver handlar om att bygga en ännu starkare säkerhetskultur hos våra anställda. För att nå det tuffa målet om noll allvarliga olyckor krävs en ökad medvetenhet och engagemang hos all personal.

– Tuffare lagstiftning, utveckling av hjälpmedel och inte minst utveckling av säkerhetsutrustning har bidragit till en tryggare arbetsplats i vår bransch, men för att vi ska kunna hålla nere nollan är engagemanget hos medarbetarna minst lika viktigt, säger Tim Hansson.

Eftersom vi jobbar med just glas är den största skaderisken hos oss skärskador, och för att undvika dessa har vi vidtagit flera olika säkerhetsåtgärder.

– Vår största skaderisk är just skärskador, tillsammans med tunga lyft och arbete på hög höjd som vi inte utsätts för lika ofta. För att undvika skador så har vi krav på arbetskläder, skyddsutrustning och arbetsrutiner efter riskbedömning och behov. Vi lyfter alltid säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på våra möten och skärskyddshandskar är en mycket viktig utrustning hos oss, berättar Tim Hansson och avslutar:

– Med tanke på antalet anställda i företaget tillsammans med antalet uppdrag vi utför så är andelen olyckor hos oss väldigt låg – men en olycka är en olycka för mycket. Håll Nollan är ett initiativ som samlar och engagerar företag, vilket är otroligt viktigt i en bransch där arbetsmoment utförda på fel sätt kan leda till förödande konsekvenser. Jag är övertygad om att Håll Nollan kommer bidra till en säkrare arbetsplats hos många.

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsrapport.

Glasmästare arbetar med glasskiva
VÅRA KUNDLÖFTEN